Jaarverslag

Het SWV stelt jaarlijks in het begin van het kalenderjaar een jaarverslag op, bestaande uit een bestuursverslag en een jaarrekening, overeenkomstig de eisen van de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en de Richtlijnen Jaarverslaggeving (RJ660).

In het jaarverslag legt het SWV verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde activiteiten en de daarmee samenhangende inzet van middelen.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com