Trajectgroepen

Voor sommige leerlingen is het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk volledig onderwijs te volgen in de reguliere klas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om onderwijs te volgen in een zogenaamde trajectgroep. Dit is een hele specialistische vorm van extra ondersteuning op de reguliere school, die in een vroegtijdig stadium kan worden ingezet voordat gedrag of situaties escaleren.

Elke schoollocatie beschikt over een trajectgroep. Binnen de trajectgroep kan worden gevarieerd in de mate van integratie:

  • leerlingen volgen het onderwijs deels in de trajectgroep en deels in de eigen klas;
  • (vrijwel) het gehele programma wordt in de trajectgroep georganiseerd;
  • de leerling komt slechts één of meerdere keren per week naar de trajectgroep voor gesprekken of om een bepaalde training te volgen.

De duur van het programma is flexibel en wordt afgestemd op wat de leerling nodig heeft: van kortdurend tot gedurende meerdere jaren.
Het is altijd een traject op maat, dat met name gericht is op gedragsverandering.
De kenmerken van de trajectgroep zijn: ondersteuning op maat en flexibiliteit!

Procedure

De schoollocatie beslist, na bespreking in het ondersteuningsteam, of een leerling wordt aangemeld voor de trajectgroep. Er is geen beschikking van het SWV nodig voor plaatsing in de trajectgroep.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com