Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Met dit steunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en school.
Met de juiste informatie weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit bevordert de samenwerking tussen ouders, leerling en school.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs.

In elk samenwerkingsverband is een ouder- en jeugdsteunpunt. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in de zoektocht naar passend onderwijs.

Het steunpunt heeft drie pijlers: informeren, steunen en signaleren.

Voor ouders

In de brochure ‘Wat is passend onderwijs?’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is passend onderwijs?
 • Hoe gaat de overgang van de basisschool naar de middelbare school?
 • Wat voor hulp kan ik van een school verwachten?
 • Hoe werk ik goed samen met school?
 • Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?
 • Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?
 • Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?
 • Wat als ik het niet eens ben met de school over extra hulp of over plaatsing op een andere school?
 • Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Ook worden in de brochure de verschillende begrippen toegelicht.

Voor jongeren

In de brochure ‘Passend onderwijs op de middelbare school’ vind je antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Ik heb extra hulp nodig. Is de school verplicht mij te helpen?
 • Hoe weet ik hoe school mij kan helpen?
 • Wat als ik (tijdelijk) niet (elke dag) naar school kan?
 • Hoe weet de school wat ik nodig heb?
 • Krijg ik ook extra hulp bij het examen?
 • Wat als het niet lukt om passend onderwijs voor mij te organiseren?
 • Wat als ik en mijn ouders een school voor gespecialiseerd onderwijs niet passend vinden voor mij?
 • En antwoord op nog veel meer vragen!

Voor aanvullende informatie over hoe passend onderwijs binnen het voortgezet onderwijs in onze regio georganiseerd is, kunnen ouders en jongeren meer lezen op de overige pagina’s van deze website.

Zijn er vragen over passend (voortgezet) onderwijs in het Westland? Is er hulp nodig in de zoektocht naar passend onderwijs? Is er behoefte aan iemand die met u/jou meedenkt over passend onderwijs?

Dan helpt Cissy Canninga, gedragswetenschapper van het SWV VO Westland, u/jou graag verder. Zij is te bereiken via de mail: CCanninga@swv-westland.nl of telefonisch: 06-42405075.

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com