Over ons

In het Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (SWV). Daarnaast is een enkel VSO-schoolbestuur uit de omliggende regio en waar Westlandse leerlingen gebruik van maken, ook aangesloten bij het SWV.

Het SWV bestaat in totaal uit 4 schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die samen passend onderwijs verzorgen voor ongeveer 6300 leerlingen.
Het SWV streeft er naar dat alle VO-leerlingen in de regio een passend diploma kunnen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij innemen.
Het SWV realiseert deze opdracht niet alleen. Ook de gemeente Westland levert een belangrijke bijdrage. In de afgelopen jaren hebben vier grote transities plaatsgevonden: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Passend Onderwijs.
Deze transities sluiten nauw op elkaar aan. Het SWV is verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio Westland. De gemeente Westland is verantwoordelijk voor passende zorg, jeugdhulp en een prettige leefomgeving voor elke jongere. Voor leerlingen met een andere woonplaats dan Westland wordt door de school, indien nodig, de samenwerking met de woongemeente van de leerling gezocht.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com