Gegevensuitwisseling PO-VO

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs (VO) gaat, dan worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld.

Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport (OKR). Hierin staan de didactische gegevens, de aanvullende onderwijskundige informatie en het basisschooladvies van uw kind.

Het OKR van uw kind is alleen zichtbaar voor de VO-school waar u uw kind aanmeldt.

Heeft u vragen over de overstap naar het voortgezet onderwijs, neemt u dan contact op met de basisschool of de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld.

Sinds schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rondom de overstap van primair naar voortgezet onderwijs veranderd. Op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl vindt u alle algemene informatie over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com