Aanspreekpunt binnen de school

Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) binnen de VO-school is altijd de mentor van uw kind. De mentor kent de leerling en kan samen met u kijken wat uw kind nodig heeft.

Als blijkt dat de mentor niet voldoende in staat is om (samen met de docenten) passende ondersteuning voor de leerling te realiseren, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Deze kan in het intern zorgteam bespreken welke ondersteuning, al dan niet in samenwerking met het SWV, ingezet kan worden. De uitkomst hiervan wordt altijd met u besproken voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Bundeling van kennis en ervaring van ouders en school dragen bij aan een goede pedagogische aanpak en de juiste ondersteuning. De inzet en betrokkenheid van ouders is hierbij van groot belang. Bij de ondersteuningsstructuur kunt u lezen welke vormen van ondersteuning mogelijk zijn.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com