Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs dat leerlingen uitdaagt, uitgaat van mogelijkheden en rekening houdt met beperkingen. Elke leerling heeft recht op goed en passend onderwijs. Voor de meeste leerlingen is het aanbod op de reguliere school voldoende om succesvol te zijn en een diploma te behalen.

Sommige leerlingen hebben echter meer ondersteuning nodig om dat doel te bereiken. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben de scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school er verantwoordelijk voor is om deze leerling een goede onderwijsplek te bieden die past bij zijn of haar capaciteiten.

Als de school zelf deze plek niet kan bieden, moet zij er voor zorgen dat de leerling – in overleg met ouders en leerling – op een andere school kan worden geplaatst, die de benodigde ondersteuning wel kan bieden. Dit kan zijn op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs.

Tussen regulier en speciaal onderwijs zijn nog tal van mogelijkheden, zoals verschillende vormen van extra ondersteuning in de klas of in de school.

In de uitvoering van de zorgplicht werken de scholen met elkaar samen binnen het samenwerkingsverband (SWV). Er zijn afspraken gemaakt over hoe iedere leerling de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Deze afspraken staan beschreven in het Ondersteuningsplan 2022-2026 van het SWV VO Westland en vindt u terug op deze website.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com