OPDC Den Haag

Voor leerlingen waarbij alle mogelijke ondersteuning binnen de school tot onvoldoende resultaat heeft geleid en de school handelingsverlegen is, hebben we een samenwerking met het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) in Den Haag.
Het OPDC is de bovenschoolse voorziening van het SWVZHW (Samenwerkingsverband Zuid-Holland West) waar trajecten worden geboden, die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en die aanvullend zijn op de ondersteuningsmogelijkheden binnen het SWV VO Westland.

Vanuit het SWV VO Westland kunnen wij gebruik maken van de volgende trajecten van het OPDC:

Perspectiefklassen

Doelgroep: Leerlingen die om velerlei redenen niet meer kunnen deelnemen aan het programma van de eigen school of deels uit beeld zijn en waarbij het onderwijsperspectief ontbreekt.
Doel: Het opbouwen van de schoolgang en het adviseren over een passend uitstroomperspectief om de schoolloopbaan te continueren.

MBO-trajecten

Doelgroep: Leerlingen van minimaal 16 jaar met complexe problematiek waar reguliere scholen onvoldoende grip op hebben.
Doel: Het uiteindelijke doel is doorstroming naar niveau 2 (of hoger) van het ROC zodat de leerling perspectief heeft op een startkwalificatie. Als dit niet haalbaar is, is doorstroming naar arbeid een alternatief.

 

Bij beide trajecten blijft de leerling ingeschreven staan op de stamschool en is er sprake van nauwe samenwerking tussen het OPDC en de stamschool.

Procedure

Nadat tijdens de bespreking in het intern zorgteam is gebleken dat voorliggende ondersteuningsvormen onvoldoende effect hebben, bespreekt de school de optie OPDC met de gedragswetenschapper van het SWV VO Westland.
Na een positief advies van de gedragswetenschapper, overlegt de school dit met ouders en leerling. Vervolgens vult de school het aanmeldformulier in en mailt dit naar aanmeldingen@opdc.nl.
Het OPDC besluit of zij de leerling een passend traject kunnen bieden.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Crisisplaatsen

Doelgroep: Leerlingen die betrokken zijn of waren bij een incident (binnen of buiten de school) dat impact heeft op de (sociale) veiligheid van leerlingen of docenten. Hierdoor kunnen deze leerlingen per direct geen onderwijs op hun eigen school meer volgen en worden geschorst.

Doel: Het OPDC biedt een tijdelijke plek van overbrugging om continuering van het onderwijs aan de leerling mogelijk te maken. De plaatsing stopt na 6 weken.

Procedure

Na een schorsing, neemt de directeur – na overleg met ouders en leerling – contact op met de directeur van het OPDC om afspraken te maken rondom plaatsing.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com