Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland (SWV VO Westland). Het SWV VO Westland bestaat uit 4 schoolbesturen die samen passend onderwijs verzorgen voor ruim 6400 leerlingen.
Op deze site vindt u informatie over de manier waarop passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband wordt georganiseerd.

Lees meer

Ondersteuning

Het SWV streeft er naar dat elke leerling de benodigde ondersteuning ontvangt op weg naar een diploma. Hier leest u over het ondersteuningsaanbod binnen het SWV VO Westland en de routes daar naartoe.

Lees meer

Voor scholen

Het is de ambitie van de samenwerkende schoolbesturen om voor elke leerling een passende onderwijsplaats te bieden. Scholen kunnen bij het SWV VO Westland terecht voor ondersteuning bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Lees meer

Voor ouders

Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden, is samenwerking tussen school en ouders van essentieel belang. Ouders zijn daarom een belangrijke partner voor de scholen in het bieden van passend onderwijs.

Lees meer

Download documenten & formulieren

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com