Zorgplicht

Scholen moeten er voor zorgen dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor de scholen heet de zorgplicht.

De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten én voor leerlingen die worden aangemeld.

De school zoekt in overleg met ouders een passende plek. Dit kan op de eigen school zijn, op een andere reguliere school die de benodigde ondersteuning kan bieden of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com