Ondersteuningsaanbod binnen de scholen

De scholen binnen het SWV VO Westland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. De inzet van deze afspraken is dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra- en diepteondersteuning.

Basisondersteuning

De basisondersteuning is de lichte, veelal preventieve ondersteuning die iedere school binnen het Westland kan bieden. De basisondersteuning is op alle scholen binnen het Westland gelijk.

De schoolbesturen hebben gezamenlijk vastgesteld wat tot de basisondersteuning behoort, maar elke schoollocatie geeft dat vorm op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van de school. 

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning kan per school verschillen. Het gaat dan om een aanbod voor een specifieke leerling of groep leerlingen die meer nodig heeft dan in de basisondersteuning wordt geboden. Waar nodig wordt expertise vanuit het SWV of ketenpartners ingezet.

Diepteondersteuning

De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer specialistische kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is de ondersteuning die de reguliere scholen niet kunnen bieden en die binnen ons samenwerkingsverband geconcentreerd is binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

 

Per schoollocatie is in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd wat de school biedt aan basis- en extra ondersteuning.

Klik hier voor een overzicht van het ondersteuningsaanbod binnen de scholen.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com