VMBO4you

Een speciale vorm van extra ondersteuning is VMBO4you. Bij VMBO4you volgen leerlingen met zeer ernstige gedragsproblematiek de lessen in een aparte afdeling binnen Lentiz Floracollege. De klassen zijn klein: maximaal 14 leerlingen. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau (BL/KL/TL) en worden intensief begeleid in een setting waar duidelijkheid, structuur en consequent handelen voorop staat.

Er werken hier speciaal opgeleide docenten die de klas alle lessen geven, uitgezonderd de praktijkvakken en gymnastiek. Voor deze vakken worden vakdocenten ingezet.
Daarnaast is een gespecialiseerde schoolondersteuner aanwezig bij VMBO4you.

In de onderbouw zitten de leerlingen in aparte klassen, waar zij intensief worden voorbereid op de instroom in een reguliere klas op hun eigen niveau vanaf klas 3. Bij deze integratie in de bovenbouw krijgen de leerlingen en hun docenten tot en met klas 4 ondersteuning van de specialisten van VMBO4you. De leerlingen worden vervolgens intensief begeleid naar een passende plek in het vervolgonderwijs.

Procedure

Aanvragen voor het groepsarrangement VMBO4you verlopen via het SWV VO Westland. De ACTA beoordeelt de aanvraag op inhoud en bij zij-instroom ook op de doorlopen procedure binnen de aanvragende school.

Bij nieuwe instroom in klas 1 zal VMBO4you, nadat de leerling is aangemeld, in nauwe samenwerking met de basisschool de aanvraag bij de ACTA indienen.

Zij-instroom in klas 1 en 2 is mogelijk, mits er plaats is en kan worden aangetoond dat de extra ondersteuning op de huidige school onvoldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling moet voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria voor VMBO4you. Door de afleverende school wordt contact gezocht met de coördinator van VMBO4you en wordt informatie overgedragen op grond waarvan VMBO4you de afweging kan maken of zij de leerling inderdaad een passende plek kan bieden.

De afleverende school zorgt in ieder geval voor de volgende informatie:

 • Onderwijskundig rapport
 • Advies leerweg van afleverende school
 • Absentie overzicht
 • Recente capaciteitentest (max. 2 jaar oud)
 • Schoolrapporten
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) en evaluatie OPP
 • Verslagen van onderzoeken (ADHD, dyslexie, etc.)
 • Verslagen van besprekingen in zorgteams
 • Uitslag VPI: beschrijving onderwijsondersteuningsbehoeften
 • Beschrijving geboden onderwijsondersteuning (arrangementen) en het resultaat daarvan.
 • Evt. beschrijving van geboden jeugdhulp.

Als VMBO4you een positief advies uitbrengt m.b.t. de plaatsing van de leerling, vraagt de afleverende school een beschikking aan bij het SWV. Gezien het concept van VMBO4you is instroom in klas 3 en 4 niet meer mogelijk; de leerlingen hebben de stevige basis van klas 1 en 2 nodig om vanaf klas 3 goed in een reguliere klas te kunnen functioneren. Het Floracollege VMBO4you kan geen leerlingen plaatsen zonder beschikking van het SWV.

Klik hier voor de toelaatbaarheidscriteria voor VMBO4you: Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VMBO4you

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com