Voor ouders

Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden, is samenwerking tussen school en ouders van essentieel belang.

Ouders zijn daarom een belangrijke partner voor de scholen in het bieden van passend onderwijs. Een goed contact, wederzijdse informatie-uitwisseling en een open sfeer staan daarom centraal binnen ons SWV.
foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com