Cluster 1 en 2

Voor de ondersteuning aan leerlingen met een visuele beperking en leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking hebben de instellingen van cluster 1 en 2 met de invoering van passend onderwijs een ondersteuningsplicht gekregen.

Aanvragen voor cluster 1 en 2 gaan niet via het Samenwerkingsverband, maar zijn landelijk georganiseerd vanwege de beperkte omvang en de specialistische expertise.

Voor extra ondersteuning voor cluster 1 kunnen ouders en/of school aanmelden bij het servicebureau van de Koninklijke Visio, website: www.visio.org.
Voor extra ondersteuning voor cluster 2 zijn in onze regio twee instellingen werkzaam, Kentalis, website: www.kentalis.nl en Viertaal, website: www.viertaalcollege-denhaag.nl.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com