Ondersteuningsplan

De vier schoolbesturen van het SWV VO Westland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om passend onderwijs te realiseren. Deze afspraken worden elke vier jaar vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Het realiseren van passend onderwijs kunnen de scholen niet alleen. Ze hebben elkaar nodig om samen tot een dekkend aanbod te komen, maar ook buiten het onderwijs is samenwerking met diverse partners essentieel om de opdracht van passend onderwijs te kunnen realiseren. Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms ook zorg, jeugdhulp of begeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt nodig. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning (wmo).

Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking en een integrale aanpak tussen professionals die met jongeren werken, hebben het SWV en de gemeente Westland de beleidsplannen met elkaar besproken.

Voor het volledige Ondersteuningsplan 2022-2026 klik hier.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com