Voor scholen

Het is de ambitie van de samenwerkende schoolbesturen binnen het SWV VO Westland om voor elke leerling, onafhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, een passende onderwijsplaats te realiseren. Dat betekent dat er voldoende ondersteuningsmogelijkheden op de scholen zijn en dat er geen leerlingen thuiszitten vanwege hun ondersteuningsbehoefte of vanwege een tekort aan onderwijsplaatsen.

Goed en uitdagend onderwijs vormt de basis voor passend onderwijs. Voor alle leerlingen gaan we uit van een handelingsgerichte aanpak, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat: wat heeft deze leerling nodig op deze school, in deze klas, bij deze docent?

Om de scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs aan iedere leerling, heeft het SWV een ondersteuningsstructuur ingericht die de scholen helpt om aan deze opdracht te voldoen. Onder Ondersteuningsaanbod binnen de scholen worden de verschillende vormen van ondersteuning beschreven.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com