Visie en missie

Goed en uitdagend onderwijs vormt de basis voor passend onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dit voldoende om de schoolloopbaan succesvol te doorlopen.
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn, moet de vraag centraal staan wat de leerling nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden.
Dit zijn de leerlingen waar wij ons met name op richten in het bieden van passend onderwijs.

De missie van het SWV VO Westland is:

Ons SWV streeft naar een zo passend mogelijke onderwijsplaats voor iedere leerling, waarbij wordt uitgegaan van de capaciteiten, talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, met als uiteindelijk doel het naar vermogen participeren in de samenleving.

In onze visie wordt geen enkele jongere buitengesloten en staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Hierbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en niet van het onderwijssysteem waarin de leerling zich bevindt. Het streven is dat iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingstraject doorloopt. Onze scholen geven hier, samen met onze ketenpartners, vorm aan.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com