Visie en missie

Goed en uitdagend onderwijs vormt de basis voor passend onderwijs. Voor de meeste leerlingen is dat voldoende om de schoolloopbaan succesvol te doorlopen.

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben om de schoolloopbaan succesvol te laten zijn, moet de vraag centraal staan wat de leerling nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden. Het SWV VO Westland streeft naar zo passend mogelijk onderwijs voor elke leerling, waarbij wordt uitgegaan van de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het SWV wil aan alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in het Westland, onafhankelijk van zijn of haar onderwijsbehoefte, een zo optimaal mogelijke onderwijsplaats bieden die past bij zijn of haar capaciteiten.

Gezamenlijk garanderen de scholen van het SWV een antwoord op alle onderwijsondersteuningsvragen. Alle schoollocaties nemen daarbij hun verantwoordelijkheid.

Kortgezegd luidt de visie van het SWV VO Westland:

Voor elke leerling een zo passend mogelijke onderwijsplek; passend bij de capaciteiten en tegemoetkomend aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Hieruit kan de volgende missie worden geformuleerd:

  1. Het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  2. Het vormen van een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen;
  3. Alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces laten doormaken.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com