Vacatures

Het Samenwerkingsverband VO Westland zoekt per 1 augustus 2021 voor het toezichthoudend bestuur een

onafhankelijk voorzitter

 

SWV VO Westland

Het SWV VO Westland (SWV) bestaat uit 5 schoolbesturen met scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen binnen het SWV streven naar een zo passend mogelijke onderwijsplek voor elke leerling, waarbij wordt uitgegaan van de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden individuele en groepsarrangementen geboden. Het SWV faciliteert en financiert dit.

Organisatiestructuur

Vanaf 1 augustus 2021 zijn bestuur en toezicht binnen het SWV strikter gescheiden. De directeur-bestuurder bestuurt en stuurt de organisatie aan; het toezichthoudend bestuur vervult de rol van intern toezichthouder.
Het toezichthoudend bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen van het SWV, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Functie onafhankelijk voorzitter

De onafhankelijk voorzitter

  • bereidt de bestuursvergaderingen voor met de directeur-bestuurder. Samen zorgen zij er voor dat de voorbereiding garant staat voor een goed inhoudelijk gesprek en een gedegen besluitvorming.
  • fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
  • is tijdens de vergaderingen regisseur van het besluitvormingsproces, leidt de vergaderingen technisch en weet het gesprek aan tafel te stroomlijnen. De inhoud dient hierbij voorop te staan.
  • kent en begrijpt het gezamenlijke doel van het samenwerkingsverband en ziet er op toe dat de deelnemers aan de vergadering zoveel mogelijk redeneren en besluiten met het gedeelde doel voor ogen.
  • is richtinggevend procesbewaker (inhoud en werkwijze), bewaakt de verhouding toezichthoudend bestuur en directeur-bestuurder en is in staat de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen te bewaken;
  • vertegenwoordigt in voorkomende gevallen op verzoek van het bestuur het samenwerkingsverband naar buiten;
  • heeft affiniteit met het funderend onderwijs en de jeugdzorg.

Arbeidsvoorwaarden

Het bestuur van het SWV VO Westland maakt met de te benoemen voorzitter afspraken over het honorarium op basis van een urendeclaratie en onkostenvergoeding. Een inschatting van het aantal uren – op basis van vier vergaderingen per schooljaar en andere activiteiten – is 40 uur per jaar.
De onafhankelijk voorzitter wordt aangesteld voor een periode van vier jaar, waarvan het eerste jaar een tijdelijk dienstverband is. Het aantal zittingstermijnen is maximaal twee.

Solliciteren en meer informatie

Uw reactie met motivatiebrief en curriculum vitae kunt u vóór 12 maart 2021 mailen naar de benoemingsadviescommissie via RMaas@swv-westland.nl.
Voor een uitgebreide profielschets, klik hier.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com