Ondersteuningsplanraad

Leraren, ouders en leerlingen hebben inspraak op de manier waarop de ondersteuning aan leerlingen in de regio wordt vormgegeven. Daarvoor is met de komst van passend onderwijs een ondersteuningsplanraad (OPR) ingevoerd.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschaps-/ ondernemings-/ouderraden van de scholen die deelnemen aan het SWV. Het aantal leden afgevaardigd uit personeel en het aantal leden afgevaardigd uit ouders of leerlingen is aan elkaar gelijk. Het is niet noodzakelijk dat elke afzonderlijke MR/OR/ouderraad leden aan de OPR afvaardigt. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het door het SWV vast te stellen ondersteuningsplan.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de OPR zijn vastgelegd in de statuten, het reglement en het huishoudelijk reglement van de OPR.

De OPR bestaat uit:

Naam Vertegenwoordigt Functie in OPR
Marjolijn Pruijsen Lentiz personeel Voorzitter
Ingrid Weijer H. Broerencollege personeel Secretaris
Niels van der Lingen ISW personeel Lid
Vacature Lentiz ouder Lid
Cora Bakker ISW ouder Lid
Vacature H. Broerencollege ouder Lid

Huishoudelijk Reglement OPR
Medezeggenschapstatuut OPR
Medezeggenschapsreglement

 

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com