Steunpunt HB

Het Steunpunt HB ondersteunt en adviseert de scholen in het bieden van passend onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen. Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen geven hier binnen de school vorm aan.
De ondersteuning van het Steunpunt HB is met name gericht op deskundigheidsbevordering van en handelingsadviezen aan mentoren/docenten.
Er wordt intensief samengewerkt met het Steunpunt HB van het SPOW, met als doel om de overstap van HB-leerlingen van PO naar VO zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Jonge uitstromers

In schooljaar 2023-2024 draait de pilot ‘Jonge Uitstromers’ op het ISW, een gezamenlijk initiatief van het SPOW, SWV VO Westland en de gemeente Westland.
Het doel van deze pilot is om jonge, (hoog-)begaafde uitstromers te begeleiden in het verder ontwikkelen van hun sociaal-emotionele, metacognitieve en/of executieve vaardigheden waardoor ze genoeg tools meekrijgen om de overstap naar het voortgezet onderwijs soepel te maken. Hiermee willen we bewerkstelligen dat de jonge leerling in het VO thuisnabij op de best passende plek terechtkomt.

 

Het Steunpunt HB wordt bemenst door Jantine van der Valk, e-mail: JvdValk@swv-westland.nl.

Procedure

Het ondersteuningsteam van de school kan zelf de ondersteuning van het Steunpunt HB op afroep inzetten. Er hoeft geen aanvraag bij het SWV te worden gedaan.

 

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com