Steunpunt HB

Het Steunpunt HB ondersteunt en adviseert de scholen in het bieden van passend onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen. Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen geven hier binnen de school vorm aan.
De ondersteuning van het Steunpunt HB is met name gericht op deskundigheidsbevordering van en handelingsadviezen aan mentoren/docenten.
Er wordt intensief samengewerkt met het Steunpunt HB van het SPOW, met als doel om de overstap van HB-leerlingen van PO naar VO zo soepel mogelijk te laten verlopen. De POVO+-klas op ISW Gasthuislaan is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen PO en VO.

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com