Overstap PO-VO

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van groot belang dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken.

Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan een reguliere of speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Vanaf schooljaar 2023-2024 is er één week waarin uw kind aangemeld kan worden op een school voor het voortgezet onderwijs. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Tussen 25 en 31 maart 2024 (1 week!) kunnen leerlingen door hun ouders worden aangemeld op de VO-scholen.
Uiterlijk 15 mei ontvangt u bericht van de VO-school als uw kind ook daadwerkelijk geplaatst is.

Op de websites van de scholen staat vermeld hoe u uw kind kunt aanmelden:
https://www.isw.info/site/nl/groep-8/aanmelden
https://www.lentiz.nl/floracollege/inschrijven-aanmeldingsgesprek/
https://www.lentiz.nl/dalton/voor-groep-7-8/aanmelden-leerjaar-1/

In verband met de uitgebreide intakeprocedure en de beperkte plaatsingsmogelijkheden, adviseren wij ouders van leerlingen die in aanmerking (lijken te) komen voor VMBO4you om al vanaf 25 september 2023 contact op te nemen met de coördinator van VMBO4you, Sandra van der Velde (svdvelde@lentiz.nl).

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag tegemoet kan komen. Hiertoe heeft de school 6 weken de tijd. Indien dit niet genoeg is, kan de onderzoeksperiode met 4 weken verlengd worden. De school moet u hiervan op de hoogte stellen.

Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag van uw kind, dan zoekt de school, in overleg met u, naar een beter passende plek, in het regulier of het speciaal onderwijs. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Wilt u uw kind de overstap laten maken naar een school buiten de regio Westland? Kijk dan op de websites van de betreffende regio’s:
Regio Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/
Regio Delflanden: https://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-van-het-po-naar-het-vo-voorouders/ 
Regio Zoetermeer: https://www.swvzoetermeer.nl/
Regio Rotterdam: https://www.koersvo.nl/ouders/vso-scholen-in-de-regio-rotterdam/.

Procedure bij een overstap van (S)BO/SO naar VSO

Bij de overstap van een leerling van het primair onderwijs (reguliere basisschool, SBO of SO) naar het voortgezet speciaal onderwijs, zoekt de school van herkomst in overleg met ouders naar een passende plek op een VSO-school. De leerling wordt door de ouders aangemeld bij de VSO-school. De school van herkomst levert de benodigde informatie aan. De VSO-school onderzoekt vervolgens of de leerling is aangewezen op VSO.

Als de leerling aangewezen lijkt te zijn op het VSO, vraagt de VSO-school een TLV aan bij het samenwerkingsverband. Omdat dit een zogenaamde eerste aanvraag is, is de woonplaats van de leerling bepalend voor bij welk SWV de TLV aangevraagd moet worden.

De school voor primair onderwijs heeft een belangrijke taak in het aanleveren van alle benodigde informatie aan de VSO-school voor het complementeren van het dossier; zij kennen de leerling en zijn ondersteuningsbehoefte immers goed!

N.B. Voor leerlingen die de overstap maken naar het VSO geldt de centrale aanmeldweek niet!
Aan de ouders wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk contact te leggen met de beoogde VSO-school.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com