Schoolondersteuners

Om de scholen te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de school de beschikking over deskundige medewerkers vanuit het SWV die zij direct in kunnen zetten: de schoolondersteuners. De schoolondersteuners kunnen extra ondersteuning bieden aan leerlingen wanneer er problemen zijn op het gebied van leren, de sociaal- emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Ook kunnen zij ondersteunen bij (de begeleiding van) leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of bij (chronisch) zieke leerlingen.

De schoolondersteuners geven docenten(-teams) pedagogische en didactische handelingsadviezen m.b.t. de omgang met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

De school kan, indien de basisondersteuning onvoldoende is gebleken, er voor kiezen om de schoolondersteuner voor korte of langere tijd in te zetten. De ondersteuning wordt altijd vormgegeven door een arrangement op maat.

Net als voor alle andere vormen van ondersteuning is het van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) bij de inzet van de schoolondersteuner betrokken worden.

Procedure

Het ondersteuningsteam van de school kan zelf, in overleg met de betreffende schoolondersteuner, deze vorm van ondersteuning inzetten. Er hoeft geen aanvraag bij het SWV te worden gedaan.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com