FlexCollege

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor het cluster 4 onderwijs, kan door de school bij het samenwerkingsverband een plaatsing worden aangevraagd voor het FlexCollege in Den Haag. Het FlexCollege is een bovenschoolse voorziening van het SWVZHW. Met het SWVZHW en het FlexCollege zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van Westlandse leerlingen.

Het aanbod op het FlexCollege bestaat uit een combinatie van onderwijs en begeleiding van de jeugdhulp. Het doel is dat de leerling terugkeert naar een kansrijk regulier onderwijstraject; bij voorkeur de school van herkomst.

Voordat een plaatsing op het FlexCollege kan worden aangevraagd, moeten door de school eerst de lichtere vormen van ondersteuning zijn ingezet.

De leerling blijft altijd ingeschreven staan op de school van herkomst en deze blijft verantwoordelijk voor de leerling, het aanleveren van materialen, toetsen, etc.

Procedure

Na overleg met de directeur-bestuurder van het SWV, vult de school het groene formulier van het FlexCollege in en mailt dit naar het FlexCollege. Het FlexCollege bespreekt de leerling in het trajectteam. Als er een positief besluit tot plaatsing is, vraagt de school volgens de gebruikelijke procedure bij het SWV een beschikking aan. De ACTA beoordeelt de aanvraag op de doorlopen procedure en op inhoud. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, kan de leerling starten op het FlexCollege.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com