Over het SWV VO Westland

Het SWV VO Westland omvat de gemeente Westland. Het is een klein samenwerkingsverband met ruim 6.200 leerlingen, waarvan er ongeveer 180 een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken.