LWOO en PRO

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)

Lwoo is bedoeld voor VMBO-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar daar extra hulp bij nodig hebben. Hiervoor moet de leerling wel aan bepaalde wettelijke eisen voldoen (zie onder het kopje ‘criteria’). Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling aan deze eisen voldoet en een aanwijzing voor het lwoo krijgt.

VMBO-scholen kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden. De invulling daarvan verschilt dan ook per school.

Binnen het Westland wordt op diverse locaties van zowel Lentiz als ISW leerwegondersteunend onderwijs aangeboden.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen VMBO-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs leidt deze leerlingen op voor de arbeidsmarkt.

Ook hier moet de leerling aan bepaalde wettelijke eisen voldoen om in aanmerking te komen voor het pro (zie onder het kopje ‘criteria’). Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling aan deze eisen voldoet en een toelaatbaarheidsverklaring voor het pro krijgt. Daarbij spelen IQ en leerachterstanden een rol.

Binnen het Westland biedt ISW Lage Woerd praktijkonderwijs Basis en praktijkonderwijs Plus aan. Klik hier voor de folder.