Advies commissie toewijzing arrangementen (ACTA)

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Om te voorkomen dat we vele verschillende kleine commissies oprichten, is er voor gekozen om tot één adviescommissie te komen, die verschillende taken uitvoert: de zogenaamde ACTA. Deze commissie is belast met de beoordeling van aanvragen voor:

  • plaatsing in VMBO4you
  • plaatsing in het FlexCollege
  • toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO (incl. herindicaties)
  • toelaatbaarheid tot het LWOO en PrO